Skip to main content

Steinway, flyglarnas Rolls Royce. Behöver ingen närmare presentation. Vi säljer fabriksrenoverade instrument, där vi nogrannt gått igenom flygelns alla delar med hög nogrannhet. En grundfilosofi är att behålla flygens karaktär i så stor utsträckning som möjligt.